Spotkanie z wędkarzami

Szanowni Państwo!

Zarząd Stowarzyszenia Łajs 2000 zaprasza na spotkanie z wędkarzami przy ognisku i grillu. Miejsce zbiórki – Rybaczówka, piątek 5.06.2015 o godz 17:30. Omówimy tegoroczne dokonane zarybienia oraz plany zarybieniowe na 2015 r.

Powołanie Społecznej Straży Rybackiej

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 9 lipca 2014r. została powołana przy Stowarzyszeniu Ekologicznym „Łajs 2000” Społeczna Straż Rybacka.

Straż została utworzona za zgodą Rady Powiatu w Olsztynie w celu współdziałania z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Terenem działania Straży są jeziora: Łajskie, Kośno, Purdzkie oraz rzeka Kośna od wypływu z jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie.

Więcej informacji