Informacje

 

Od dnia 31 stycznia 2014 Stowarzyszenie Łajs 2000 użytkuje obwód rybacki Jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyna nr 15. W skład obwodu wchodzą wody Jeziora Kośno, Jeziora Łajskiego, Jeziora Purdzkiego (Purda) wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora Purdy do rzeki Kośna oraz rzeki Kośna na odcinku od wypływu z Jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie. Obwód w całości leży w gminie Purda.

Mapa obwodu

 

Wędkowanie w Jeziorze Kośno:

Zezwolenia na amatorski połów ryb w Rezerwacie Jezioro Kośno są limitowane przez Regionalną Ochronę Środowiska w Olsztynie. Z tego względu zakup zezwoleń odbywa się wyłącznie przez przelew na konto bankowe Stowarzyszenia Łajs 2000 poprzedzone zgłoszeniem e-mailem na adres: biuro@lajs2000.pl lub telefonicznie na nr telefonu 660 425 418. Po rozpatrzeniu zgłoszenia i akceptacji przez Zarząd Stowarzyszenia Łajs 2000, wystawione zezwolenia zostaną wysłane pocztą lub będą do odbioru w biurze Zarządu Stowarzyszenia w Butrynach 100 (siedziba firmy Bartbo).

Wędkarze, którzy wykupili w roku 2019 zezwolenia na amatorski połów ryb w Rezerwacie Jezioro Kośno maja pierwszeństwo zakupu zezwoleń na kolejne lata.

Dane do przelewu:

Nr konta: PKO BP SA Oddz. 2 w Olsztynie 16 1020 3541 0000 5502 0291 9348

z dopiskiem: imię i nazwisko wędkarza, Jezioro Kośno, typ zezwolenia.

Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000

Butryny 100, 10-687 Olsztyn

 

• Regulamin amatorskiego połowu ryb na jeziorze Kośno 2020

• Cennik Kośno 2023

Mapa Jeziora Kośno

 

Wędkowanie w Jeziorze Łajs, Purda i rzeka Kośna:

Zezwolenia na amatorski połów ryb w Jeziorze Łajs, Purda i rzeka Kośna, które wchodzą w zakres obwodu rybackiego w zlewni rzeki Łyna nr 15 można nabyć w:

1. W punktach sprzedaży:

 – Sklep Wędkarski „SEZON” –  ul. Dworcowa 7, 10-413 Olsztyn

2. Przelewem bankowym na numer konta. Zezwolenia opłacane na numer konta będą przygotowane do obioru w biurze zarządu Stowarzyszenia Butryny 100 (siedziba firmy Bartbo) lub wysłane pocztą na podany adres.

Nr konta: PKO BP SA Oddz. 2 w Olsztynie 16 1020 3541 0000 5502 0291 9348

z dopiskiem: imię i nazwisko wędkarza, jezioro, typ zezwolenia,

Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000

Butryny 100, 10-687 Olsztyn

 

• Regulamin amatorskiego połowu ryb w jeziorze Łajs, Purda i rzeka Kośna 2020

• Cennik jeziora Łajs, Purda i rzeki Kośna 2023

Mapa Jeziora Łajs i Purda