Nowy numer konta Stowarzyszenia

Uprzejmie informujemy, że zmienił się numer konta naszego Stowarzyszenia.

Prosimy dokonywać wszelkich wpłat na nowy numer konta: PKO BP SA Oddz. 2 w Olsztynie 16 1020 3541 0000 5502 0291 9348