Społeczna Straż Rybacka

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 9 lipca 2014r. została powołana przy Stowarzyszeniu Ekologicznym „Łajs 2000” Społeczna Straż Rybacka.

Straż została utworzona za zgodą Rady Powiatu w Olsztynie w celu współdziałania z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Terenem działania Straży są jeziora: Łajskie, Kośno, Purdzkie oraz rzeka Kośna od wypływu z jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie.

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnicy uprawnieni są do:

–        kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu

–        kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu

–        zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza

–        żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli

–        w wypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia do odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu

Strażnicy podczas i w związku z wykonywaniem w/w czynności korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Do dnia dzisiejszego Komendant Społecznej Straży Rybackiej powołał 14 strażników.

 

Zarząd

Stowarzyszenia Ekologicznego „Łajs 2000”

 

Kontakt do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej

straz@lajs2000.pl
lub
Kontakt do dyżurnego strażnika – 693 917 793
Agnieszka Walo – Członek zarządu660 425 418