Stowarzyszenie

Stowarzyszanie Ekologiczne Łajs 2000 powstało w 2007 roku z inicjatywy mieszkańców i sympatyków miejscowości Łajs w gminie Purda w województwie warmińsko-mazurskim. Łajs jest to przepiękna wioska położona na historycznej granicy Warmii oraz Mazur 25 km na południe od Olsztyna. Otoczona lasami puszczy napiwodzko-ramuckiej graniczy z kompleksem jezior: Łajskiego, Kośna, Czerwonki Małej i Dużej. Głównym motywem powstania Stowarzyszenia było działanie na rzecz ochrony wód jeziora Łajskiego i Rezerwatu Jeziora Kośno. Więcej...

Dla wędkarzy

Od dnia 31 stycznia 2014 Stowarzyszenie Łajs 2000 użytkuje obwód rybacki Jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyna nr 15. W skład obwodu wchodzą wody Jeziora Kośno, Jeziora Łajskiego, Jeziora Purdzkiego (Purda) wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora Purdy do rzeki Kośna oraz rzeki Kośna na odcinku od wypływu z Jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie. Obwód w całości leży w gminie Purda. Więcej...

Historia Łajsu

Łajs to malownicza miejscowość należąca do sołectwa Nowa Wieś, położona między dwoma Jeziorami Kośno i Łajskim , otoczona z każdej strony rozległymi lasami sięgającymi granic Szczytna, Olsztyna i Nidzicy. Położona jest na terenie Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej, która objęta jest Obszarem Chronionego Krajobrazu oraz Obszarem Ochrony Ptaków „Natura 2000”, co zwiększa nieprzeciętne walory przyrodnicze Łajsu. Tu rozpoczyna się też szlak kajakowy począwszy od Jeziora Kośno, poprzez rzekę Kośną wpadającą do wód Jeziora Bogdany, następnie Jezioro Umląg, Jezioro Kiermas, dalej poprzez rzekę Pisę oraz Jezioro Wadąg sięgający Olsztyna. Więcej...

Aktualności

Sprzedaż kart na Kośno na 2021 rok

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 01 grudnia 2020 roku rozpoczniemy sprzedaż zezwoleń wędkarskich na jezioro Kośno na rok 2021. W związku z ograniczoną ilością zezwoleń zakupu można dokonać po telefonicznym potwierdzeniu dostępności karty pod nr tel. 660 425 418. Zgodnie z Regulaminem wędkarze, którzy nabyli zezwolenia na sezon 2020,…

Zapytanie ofertowe nr 1/02/2020 na realizację: Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody

Zapytanie ofertowe

nr 1/02/2020

na realizację: Rozbudowa strony internetowej o moduł do prezentowania i udostępniania wyników badań nad jakością wody

 

Zamawiający:
Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000
z siedzibą w:
Łajs 11 B, 10-687 Łajs
NIP 7393713946
REGON 280274720
e–mail: m.danowski@lajs2000.pl
tel. +48533722272

 

Stowarzyszenie Ekologiczne Łajs 2000 prosi o przedstawienie oferty na wykonanie modułu…