Kalendarium

I  KADENCJA  2007 – 2010

16 września 2007 – Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Ekologicznego „Łajs 2000”
16 września 2007 –  pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia – powierzenie funkcji  członkom Zarządu
18 grudnia 2007 –  Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS pod numerem 0000294234

27 lutego 2008  –     zakończenie procesu legalizacji działalności Stowarzyszenia, NIP,    Regon, konto bankowe
01 sierpnia 2008 – zawiadomienie Prokuratury Rejonowej w Olsztynie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na zanieczyszczaniu wód jezior Łajskiego i Kośna
29 sierpnia 2008 – Artykuł w Gazecie Wyborczej pt. „Poszukiwany truciciel Jeziora Łajskiego” http://olsztyn.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,5638413.html
14 sierpnia 2008 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Prezentacja przez ekspertów Wstępnych wyników badań warunków środowiskowych Jeziora Łajskiego
26 września 2008  – protest w sprawie planowanej lokalizacji oczyszczalni ścieków dla południowej części gminy Purda, kierowany  do Marszałka Województwa, Wojewody, Wójta
24 listopada 2008 – Postanowienie Prokuratora o umorzeniu śledztwa w sprawie zaneczyszczenia wód Jeziora Łajskiego

13 czerwca 2009 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

29 stycznia 2010 – Zimowy Piknik dla Członków Stowarzyszenia
28 sierpnia 2010 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
22 października 2010 – Konferencja w Łajsie „Na pomoc jeziorom”
17 grudnia 2010 – Uchwała Nr 565 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w sprawie przystąpienia Uniwersytetu do konsorcjum mającego na celu przygotowanie projektu ekologicznego pod nazwą „Jezioro Kośno – ochrona przed degradacją“
List intencyjny , poza naszym Stowarzyszeniem i Uniwersytetem, podpisany został także przez Gminę Purda, Miasto i Gminę Pasym, Kampanię Mazurską Sp. z o.o. z siedzibą w Pasymiu,

27 sierpnia 2011 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
21 marca 2011 – Podpisanie umowy z Departamentem Ochrony Środowiska Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację projektu pod nazwą „Badanie przyczyn i określenie możliwości ograniczenia zanieczyszczenia cieku spod Łajsu”

07 marca 2012  – złożenie ofert na realizację projektu „Napowietrzanie wód Jeziora Łajskiego i ograniczenie zanieczyszczeń rezerwatu Jeziora Kośno”, który  złożyliśmy do konkursu w ramach środka 4.1. a-d „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” uzyskał pozytywną ocenę Komitetu Lokalnej Grupy Rybackiej i przyznano nam dofinansowanie.
15 sierpnia 2012 – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

15 listopada 2013 – Akcja układania rurociągu napowietrzającego na dnie Jeziora Łajskiego
30 listopada 2013 – Walne Zebranie Członków – Przystąpienie do postępowania przetargowego na 30- letnią  dzierżawę Jeziora Łajskiego i Kośno

18 stycznia 2014 – Walne Zebranie Członków – Wybór władz na kolejną kadencję
31 stycznia  2014  – Podpisanie umowy na dzierżawę  i użytkowanie prawa rybackiego dla obwodu rybackiego Nr 15 Jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyny
5 lutego 2014 – Przyjęcie nowego logo Stowarzyszenia
9 lipca 2014 – powołanie Społecznej Straży Rybackiej