Podpisanie umowy na dzierżawę

31 stycznia  2014 roku Stowarzyszenie podpisało umowę na dzierżawę obwodu rybackiego jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyna nr 15. W skład obwodu wch0dzą wody jeziora Kośno, jeziora Łajs, jeziora Purda oraz rzeki Kośna na odcinku od wypływu jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim młynie.

Mapa obwodu