Budowa zastawki piętrzącej

W listopadzie 2013 roku zrealizowaliśmy inwestycje polegającą na budowie zastawki spiętrzającej wodę i rurociągu, który doprowadza natlenioną i czystą wodę na dno jeziora łajskiego. Jest to pierwszy krok w rekultywacji tego akwenu. W następnych etapach będziemy prowadzić pracę dezaktywacji fosforu na dopływach do jeziora łajskiego oraz samego jeziora. Ostatnim krokiem będzie regulacja struktury ryb w jeziorze.

Realizacja zastawki piętrzącej wodę wraz z rurociągiem natlenionej wody na dno jeziora Łajskiego

Metody rekultywacji wody