Powołanie Społecznej Straży Rybackiej

Szanowni Państwo

Informujemy, że z dniem 9 lipca 2014r. została powołana przy Stowarzyszeniu Ekologicznym „Łajs 2000” Społeczna Straż Rybacka.

Straż została utworzona za zgodą Rady Powiatu w Olsztynie w celu współdziałania z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Terenem działania Straży są jeziora: Łajskie, Kośno, Purdzkie oraz rzeka Kośna od wypływu z jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim Młynie.

Więcej informacji

O zastawce w mediach

Zachęcamy do zapoznania się z reportażami dotyczącymi m. in. zastawki spiętrzającej wodę i rurociągu doprowadzającego natlenioną wodę:

TVP Olsztyn regionalna – 6 minuta 13 sekunda
http://www.tvp.pl/olsztyn/informacja/informacje/wideo/16414-godz-1830/14830020

Telexpress extra – 9 minuta 14 sekunda
http://www.tvp.info/14574682/17042014-1715

Onet
http://wiadomosci.onet.pl/olsztyn/naukowcy-oczyszczaja-nowatorska-metoda-zdegradowane-jezioro-lajs/e3erp

Gazeta Wyborcza
http://wyborcza.pl/1,91446,15831688,Naukowcy_oczyszczaja_nowatorska_metoda_zdegradowane.html

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
http://www.gdos.gov.pl/News/view/8210/Rekultywacja_jeziora_Lajskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/?art_id=57&type=aktualnosci&full=1820&sp=1

Zaproszenie

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Ekologicznego „Łajs 2000”, które od 31 stycznia 2014r. jest dzierżawcą jezior i rzeki z obwodu rybackiego nr 15, mam przyjemność zaprosić Panów/Panie na spotkanie z wędkarzami. Odbędzie się ono 12 kwietnia 2014r. o godz. 11.00 w siedzibie firmy BARTBO w Butrynach 100.

Wyrażamy chęć spotkania się z osobami, które wędkują na tych akwenach i tymi, które rozważają taką możliwość. Chcielibyśmy przedstawić nasze plany względem dzierżawionych jezior , związane głównie z zarybieniem i ochroną środowiska.

Jednocześnie pragniemy zapoznać się z Państwa opiniami na tematy związane z połowem ryb oraz ochroną środowiska na tym terenie.

Serdecznie zapraszamy więc wszystkie osoby, które zakupiły już zezwolenie na wędkowanie oraz tych, którzy decyzji jeszcze nie podjęli. Bardzo prosimy o przekazanie informacji wszystkim zainteresowanym. Będziemy wdzięczni za potwierdzenie swojej obecności na spotkaniu na e-mail: biuro@lajs2000.pl lub tel. 660-425-418.

 Z poważaniem
Michał Danowski
Prezes Stowarzyszenia

 

Podpisanie umowy na dzierżawę

31 stycznia  2014 roku Stowarzyszenie podpisało umowę na dzierżawę obwodu rybackiego jeziora Kośno w zlewni rzeki Łyna nr 15. W skład obwodu wch0dzą wody jeziora Kośno, jeziora Łajs, jeziora Purda oraz rzeki Kośna na odcinku od wypływu jeziora Kośno do jazu piętrzącego przy Pajtuńskim młynie.

Mapa obwodu

Budowa zastawki piętrzącej

W listopadzie 2013 roku zrealizowaliśmy inwestycje polegającą na budowie zastawki spiętrzającej wodę i rurociągu, który doprowadza natlenioną i czystą wodę na dno jeziora łajskiego. Jest to pierwszy krok w rekultywacji tego akwenu. W następnych etapach będziemy prowadzić pracę dezaktywacji fosforu na dopływach do jeziora łajskiego oraz samego jeziora. Ostatnim krokiem będzie regulacja struktury ryb w jeziorze.

Realizacja zastawki piętrzącej wodę wraz z rurociągiem natlenionej wody na dno jeziora Łajskiego

Metody rekultywacji wody